Lessen met de laddermat

(advertentie)

Laddermat

De laddermat is een veelzijdige, vrolijke mat voor gym en veel beweging. De mat is gebaseerd op de agility ladder, maar ligt stabieler op de grond en is ook geschikt voor meer activiteiten. De mat is geschikt voor kinderen in alle leeftijden. Op de mat kun je door de vakverdeling allerlei sprongen en bewegingen maken. Je kunt hem ook gebruiken in combinatie met andere materialen, zoals pittenzakken, ballen en kegels. Je kunt op Kleuteridee een  heel aantal lessen vinden die je met de mat kunt geven.
De mat is gedrukt op stevig vinyl (ruim 500 gram) en de afmetingen van de mat zijn 50 centimeter bij 4,5 meter. Door de ladder op te rollen vraagt opbergen heel weinig ruimte. Bij de mat is een document gemaakt met allerlei gym-ideeën voor de mat.
Die kun je hier downloaden.
Laddermat, gymmat voor kinderen, kleuteridee
Laddermat, gymmat voor kinderen, kleuteridee
Klik hieronder op de knoppen voor meer ideeën bij de laddermat.
De prijs van de laddermat is € 48,50 

Gymles 1

Les met laddermat 1, gym met kleuters, kindergarten agility sport, kleuteridee
Inleiding: Tikkertje. Wijs één tikker aan. Zeg van te voren hoeveel vakjes er op de mat vol moeten komen met getikte kinderen. Op een sein van de leerkracht begint de tikker met tikken. Het eerste kind dat getikt wordt gaat op vak 1 van de mat staan. De tweede op nummer 2, enz. De leerkracht kan evt. timen hoe lang het duurt voordat de tikker het afgesproken aantal vakken vol heeft gekregen. (Indirect ben je dus ook bezig met doelen ven gecijferdheid).
Kern 1: Leg één of meer mat(ten naast elkaar) in de zaal op de grond. De kinderen vormen een rij achter nummer 1. De kinderen mogen experimenteren en zelf bedenken hoe ze over de mat gaan. Als het kind bij vak 10 is, mag de volgende leerling. Bij meer laddermatten zijn meer kinderen tegelijkertijd actief!
Kern 2: Lopen. Opstelling als bij kern 1. De kinderen lopen om de beurt over de mat. Ze zetten iedere voet die vooruit gaat precies in het volgende vak. Variatie: Ze lopen weer over de mat, maar moeten steeds een vak overslaan. Ze mogen met hun voet niet op dit vak komen. Variatie 2: Deze loopvarianten achterstevoren uitvoeren.
Afsluiting: Ladderdans. Zorg dat je op 1 of 2 matten voor ieder kind (min één) een vakje hebt op de mat. De vakken die niet gebruikt mogen worden, kun je markeren met een pittenzak of blokje. De kinderen lopen of rennen rond de mat in één richting. De leerkracht slaat op de trommel. Als de leerkracht stopt met trommelen, gaat ieder kind z.s.m. op een vak van de ladder staan. Het kind dat geen vak kan vinden is af en gaat aan de kant zitten. Er wordt nog een vak afgedekt. Het spel herhaalt zich totdat er één winnaar over is.

Gymles 2

Les met laddermat 2, gym met kleuters, kindergarten, preschool agility sport, kleuteridee
Inleiding: Leg één mat midden in de zaal op de grond. De kinderen staan langs de muur met hun gezicht naar de lange kant van de mat. Naast de mat staat 1 tikker. De kinderen moeten van de ene kant van het lokaal naar de andere kant. De tikker mag hen midden in het lokaal tikken. De kinderen mogen niet op of over de mat, maar ze moeten er aan de zijkant langs. Ze moeten de tikker ontwijken. Wie af is gaat op de mat zitten.
Kern 1: Leg één mat of meer matten midden in de zaal op de grond. De kinderen vormen een rij achter nummer 1. De kinderen springen met twee benen naast elkaar om de beurt over de mat. Ze springen precies in het volgende vak. Variatie: Ze springen weer over de mat, maar moeten steeds een vak overslaan. Ze mogen met hun voeten niet op dit vak komen. Variatie 2: Deze springvarianten achterstevoren uitvoeren.
Kern 2: Hinkelen. Opstelling als bij kern 1. De kinderen hinkelen met hun voorkeursbeen om de beurt over de mat. Ze springen precies in het volgende vak. Variatie: Ze hinkelen op het andere been. Variatie 2: Deze hinkelvarianten achterstevoren uitvoeren.
Afsluiting: Tikspel met vrijplaatsen. Wijs een tikker aan. Midden in het lokaal ligt de laddermat. In iedere hoek van het lokaal ligt één hoepel. De ladder en de hoepels zijn vrijplaatsen. Alle kinderen m.u.v. de tikker staan op de laddermat. De tikker staat er naast. De leerkracht noemt een kleur. Alle kinderen die op die kleur staan moeten naar een hoepel rennen. De tikker probeert hen te tikken. Wie getikt is gaat aan de kant. Daarna noemt de leerkracht weer een andere kleur. De kinderen in de hoepels rennen terug en de kinderen die op de kleur op de laddermat staan rennen naar de hoepels. Zo gaat het spel steeds door. Elke keer als er een derde kind is getikt, mag het eerste kind dat getikt is weer meedoen.Er mogen meer kinderen in één hoepel staan.

Gymles 3

Gymles met laddermat voor kleuters 7 kleuteridee kindergarten preschool agility training sport
Inleiding: Overloopspel naar vier zijden. Langs alle vier de muren van het lokaal wordt een laddermat neergelegd op ongeveer 60 cm vanaf de muur. In het midden van het lokaal staan 1 of 2 tikkers. De kinderen mogen zelf overlopen naar één van de drie andere laddermatten. Als ze niet op de mat staan, kunnen ze getikt worden door een tikker.
Kern 1: Leg één of meer mat(ten naast elkaar) in de zaal op de grond. De kinderen vormen een rij achter nummer 1. De kinderen springen achter elkaar zijwaarts over de laddermat. Ieder been in een ander vak. Bij meer laddermatten zijn meer kinderen tegelijkertijd actief! Voor meer variatie in zijwaartse sprongen kun je de filmpjes bij de laddermat bekijken.
Kern 2: Estafette. Leg één of meer mat(ten naast elkaar) in de zaal op de grond. Zet een pylon op 2 meter afstand voor nummer 1  voor de mat. Leg bij iedere pylon 16 blokjes (of lege plastic bekers). Achter iedere pylon staat een groepje kinderen. Op een startsein van de leerkracht pakken de voorste kinderen een blokje en rennen over de mat naar vak 16. In dat vak leggen ze hun blokje neer en rennen weer terug, pakken een blokje en geven dit aan het volgende kind in de rij. Dan rent dit tweede kind over de mat naar vak 15 en legt daar zijn blokje neer. Zo gaat het verder tot op alle vakjes een blokje ligt. Welke groep heeft als eerste alle vakjes van zijn mat vol? Die groep is de winnaar.
Afsluiting: Commandospel. Leg drie of vier matten in de lengte aan elkaar (nummers 1 en 16 aan elkaar). De kinderen gaan op alle oneven nummer in een vak staan met hun gezicht naar de kant waar het nummer staat. De leerkracht staat met het gezicht naar de kinderen toe een eind bij de matten vandaan. De leerkracht benoemt allerlei commando’s die de kinderen uit moeten voeren. Bijv. commando in je mat, commando spring omhoog, commando achter je vak, commando naast je vak, commando voor je vak, commando zit , enz. enz. De leerlingen voeren deze commando’s zo snel mogelijk uit. Soms vergeet de leerkracht expres om het woord commando voor de beweging te zeggen. De kinderen die dan toch de beweging maken zijn af en moeten op hun van gaan zitten. Welk kind kan het beste luisteren en blijft als enige over zonder af te raken?

Gymles 4

Laddermat en pittenzakken
Gymles met laddermat voor kleuters 3, kleuteridee, kindergarten, preschool agility training sport
Inleiding: Leg één mat of meer matten midden in de zaal op de grond. De kinderen vormen een rij achter nummer 1. De kinderen leggen een pittenzek op hun hoofd en lopen over de vakjes van de mat. In ieder vakje een voet, of steeds één vak overslaan. De pittenzak mag niet van hun hoofd vallen. Variatie: De kinderen lopen achteruit over de mat met de pittenzak op hun hoofd. Variatie 2: De kinderen klemmen de pittenzak tussen hun knieën en springen zo van vak naar vak.
Kern 1: Leg enkele matten naast elkaar met flinke tussenruimte in de zaal op de grond.  Zet een meter voor alle vakken 1 pylonen. De groepjes kinderen vormen rijen achter de pylon. De kinderen krijgen allemaal een pittenzak en moeten deze vanaf de pylon op een vak gooien met een zo hoog mogelijk getal. Alle voorste kinderen beginnen en daarna volgen de kinderen die achter hun staan.
Kern 2: Opstelling als bij kern 1. De leerkracht noemt steeds een ander getal. De kinderen proberen om de beurt hun pittenzak op dat getal te werpen. Een goede oefening voor motoriek en gecijferdheid.
Afsluiting: Schuifspel. Aan beide kanten van de kort kant van de matten staan groepjes kinderen in een rij.  Elk voorste kind in de rij heeft een pittenzak. Eerst probeert het kind aan de ene kant van de mat de pittenzak als een sjoelsteen over de mat naar het kind aan de overkant te schuiven. Daarna mag het kind aan de overkant zijn pittenzak naar de overkant schuiven. Dan sluiten deze twee kinderen achteraan in hun rij en mogen de volgende twee voorste kinderen de pittenzakken naar elkaar schuiven.

Gymles 5

Laddermat en ballen
Gymles met laddermat voor kleuters 3, kleuteridee, kindergarten, preschool agility training sport
Inleiding: Ballentikkertje. Alle kinderen staan in een vak op één of meer laddermatten. Op 5 meter afstand staan 1 of 2 tikkers. Zij hebben allebei een grote zachte bal. Van deze afstand proberen ze de kinderen op de laddermat te tikken door het gooien van de bal. Maar ze moeten wel op afstand blijven. Evt. kun je de afstand markeren met krijt op pylonen. De kinderen die op de laddermat staan mogen niet uit hun vak, maar mogen wel bukken en proberen de bal te ontwijken. Wie getikt is door een bal gaat achter de mat zitten. Lukt het de tikkers om iedereen af te krijgen?
Kern 1: Stuiten. Leg één of meer mat(ten naast elkaar) in de zaal op de grond. De kinderen vormen een rij achter nummer 1 en hebben allemaal een bal. De kinderen mogen met de bal experimenteren en zelf bedenken hoe ze op een bijzondere manier met de bal over de mat gaan. Als het kind bij vak 10 is, mag de volgende leerling. Bij meer laddermatten zijn meer kinderen tegelijkertijd actief! Variatie 2: Bij dezelfde opstelling moeten de kinderen de bal in elk vak op de mat stuiten, of  in één vak wel en in één vak niet.
Kern 2: Ballen estafette. Gebruik hiervoor minimaal 3 laddermatten. Verdeel de kinderen in 3 groepen. Elk groepje gaat op zijn eigen laddermat staan. Ieder kind staat op een eigen vak. Begin met plaatsen bij vak en, daarna 2 enz. De kinderen gaan in hun vak staan met de gezichten richting nummer 16. Als de leerkracht een startsin geeft begint het spel op alle matten tegelijk. Het kind dat op het hoogste nummer staat krijgt een bal en geeft deze over zijn hoofd aan het kind dat één getal lager staat. Zo wordt de bal doorgegeven tot hij bij het kind is dat op 1 staat. Dit kind neemt de bal mee en gaat staan op het vak dat 1 nummer hoger is dan het vak waarop het kind staat die de bal het eerst heeft doorgegeven. Nu wordt de bal opnieuw doorgegeven tot hij bij het kind is dat op nummer 2 staat. Deze neemt de bal mee naar het vak naast het hoogste vak waar al een kind staat. Bij welke laddermat staat het eerst een kind op vak 16? Die groep heeft gewonnen.
Afsluiting: Hoeveel ballen liggen er achter je? Eén kind zit op de grond voor de laddermat met zijn rug naar nummer 1. Dit kind doet zijn ogen dicht. De leerkracht wijst aan welke kinderen een bal in een vak op de mat mogen leggen, te beginnen met vak 1. Het kind die zijn ogen dicht heeft, moet raden hoeveel ballen er achter hem liggen.

Gymles 6

Laddermat en kegels
Gymles met laddermat voor kleuters 5, kleuteridee, kindergarten, preschool agility training sport
Inleiding: Oefenen voor kegelen. Leg 4 matten evenwijdig aan de langste muur van het lokaal als één lange loper naast elkaar. Leg de matten ongeveer 3 meter van de muur af. Maak tweetallen en wijs ieder tweetal een vak aan op de mat. Zorg voor genoeg tussenruimte tijdens de verdeling. Ieder tweetal heeft een bal en een kegel. De kegel wordt midden op hun vak gezet. Het tweetal rolt om de beurt de bal van afstand naar de kegel en oefent zo in richting en snelheid in het rollen van de bal.
Kern 1:Kegelen. Leg 4 matten evenwijdig aan de langste muur van het lokaal als één lange loper naast elkaar. Maak groepjes van 3 of vier kinderen. Geef ieder groepje vier kegels aan en wijs ze een vak toe op de mat met vier rondjes. Ieder groepje zet zijn kegels op dit rondje. Zet op afstand van ieder vak met kegels een pylon. De kinderen kunnen nu in groepjes kegelen en proberen om de beurt met een bal de kegels om te rollen. Als dit lukt, zetten ze zelf hun kegels weer terug op de vakjes. Ze kunnen ook tellen hoeveel kegels ze in totaal omrollen. Wie heeft het eerst 10 of 20 kegels omgerold?
Kern 2: Leg ongeveer 10 meter bij elkaar vandaag twee matten in de lengte naast elkaar. Zet op iedere mat op vak 1 en vak 15 vier kegels. Verdeel de klas in twee groepen en wijs iedere groep een mat met kegels toe waar de kinderen bij gaan staan. Leg midden tussen de matten een grote bal. De kinderen mogen na een startsein ‘voetballen’ en proberen om de kegels op de mat van de andere groep om te schoppen. De kinderen mogen hun eigen kegels verdedigen door er voor te gaan staan. Welk groep heeft als eerste alle kegels van de tegenpartij om? Variatie. Je kunt ook in meerdere vakken 1 kegel neerzetten.
Afsluiting: Kegelroof. Leg aan de twee lange kanten van het lokaal een mat neer evenwijdig aan de muur. Leg midden in het lokaal in één of twee hoepels 12 kegels neer. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep hoort bij een eigen vak 1 of vak 15 bij één van de twee matten. Dat is ook het startpunt van het spel. Na het startsein proberen de kinderen z.s.m. 4 kegels op hun rondjes te krijgen. Deze mogen ze uit de hoepels pakken of bij de andere groep van de mat. Welke groep heeft het eerst zijn vier hoepels in het vak staan?

Gymles 7

Gymles met laddermat voor kleuters 6, kleuteridee, kindergarten, preschool agility training sport
Inleiding: Leg een aantal maten met de lange kanten naast elkaar met flinke tussenruimte. De kinderen slalommen met verschillende bewegingsvormen (lopen, rennen, huppelen, hinkelen, kruipen, springen) tussen de matten door.
Kern 1: Schuif de matten dichter naar elkaar, zodat de kinderen op de verschillende matten elkaar een hand kunnen geven zoals op de afbeelding. De kinderen staan in rijtjes voor vak 1 van hun mat. De kinderen gaan op een teken van de leerkracht springend over de mat. Ze moeten dus hun tempo op elkaar afstemmen omdat ze elkaar handen vasthouden. Ze moeten in ieder vak springen. Variaties: Steeds één vak overslaan of achteruit springen.
Kern 2: De matten liggen zoals bij kern 1. Nu oefenen de kinderen hand in hand andere bewegingsvormen op de mat, zoals, lopen, rennen of hinkelen.
Afsluiting: Leg de matten weer neer zoals in de inleiding. Zet de kinderen naast elkaar met de gezichten naar de lange kant van de voorste mat en laat ze heerlijk over de mat springen. Als ze over de matten zijn, gaan ze via de zijkanten weer terug en springen opnieuw.