Onderwijsinspectie & kleuters

Wat zegt de onderwijsinspectie over kleuters?

In de kleutergroepen kijkt de inspecteur naar het volgende:

  • Krijgen de kleuters een breed aanbod (dus niet alleen beginnende geletterd- en gecijferdheid)?

  • Sluit het kleuteronderwijs aan op het onderwijs in de groepen 3 en verder (de zogeheten doorlopende leerlijn)?

  • Lopen de leerinhouden in niveau op, aansluitend op de ontwikkeling van de kleuters (zogeheten beredeneerd aanbod)?

  • Staat in de schoolgids welke doelen de school wil bereiken en hoe de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven?

In praktijk zien de inspecteurs zeer diverse vormen van kleuteronderwijs in de scholen die allemaal voldoen aan de wettelijke eisen.

Hier kunt u het document raadpleging kleuteronderwijs downloaden.

Hier kun je het document van het toezichtkader van de inspectie downloaden. Hierin staat waar de inspectie op de scholen naar kijkt. Klik hier om naar de download te gaan.

Zwakke of zeer zwakke school?
Wanneer ben je een zwakke of zeer zwakke school? Dat kun je hier lezen.

Een gesprek met de onderwijsinspectie

Een interessant gesprek dat juf Sanne voerde met de onderwijsinspectie over kleuters op Periscoop. Waar kunnen kleuterleerkrachten op letten? Waarschijnlijk doe je deze dingen al 🙂

Wat zegt de onderwijsinspectie over het gebruik van methoden in de kleutergroepen?  

Lees hieronder of ga hier naar de pagina van de inspectie.

Scholen hoeven geen methoden te gebruiken in de kleutergroepen

Bij het toezicht op basisscholen kijkt de inspectie ook naar de kleutergroepen. Over dit deel van het toezicht blijkt een aantal misverstanden te bestaan.

Zo hoeven basisscholen van de inspectie geen gebruik te maken van een kleutermethode (in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht). Het bestuur, de schoolleiding en docent bepalen zelf hoe ze het onderwijs vormgeven. Dat kan aan de hand van een methode, maar het kan ook zelf ontworpen onderwijs betreffen.

Dat onderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Bij kleuters maakt spelen daar natuurlijk een essentieel onderdeel van uit. Spelen is immers dé manier waarop kleuters leren.