Bijbelwerkjes OT

Knutselwerkjes en verwerkingsmateriaal bij de Bijbelvertelling

Genesis

Kleurboekje bij de schepping. Print het boekje dubbelzijdig uit, zodat de pagina’s in juiste volgorde komen. Vouw het boekje dubbel en doe eventueel een nietje in de rug.
Diorama van Adam en Eva. Knip alles uit. Vouw de stippellijntjes om en plak de figuren op de ondergrond.

Jozef

Mozes

Jozua

Richteren

David

Salomo en andere koningen

Elia & Elisa en overige koningen

Ezra

Nehemia

Esther

Job

Ezechiël

Daniël

Knipblad kijkdoosfiguren. Maak een gat in de zijkant en in de deksel van een schoenendoos. Plak op het gat in de deksel doorschijnend gekleurd papier. Verf de binnenkant van de doos. Knip de figuren uit en vouw de witte strook aan de onderkant om. Plak de figuren in de doos met de mooie kant naar het gat in de zijkant. Doe de deksel daarna op de doos en je kunt iedereen in je doos laten kijken en het verhaal van Daniël vertellen.

Jona