Bewegend leren

Op deze pagina verschijnen de komende weken nieuwe activiteiten.

Bewegend leren rekenen

Cijfers wegspuiten

Laat alle kinderen van je groep alle cijfers van 1-10 of alle getallen van 11-20 verspreid over het plein op de tegels schrijven met stoepkrijt. Geef de kinderen daarna een plantenspuit, een spuitfles of beker water. Jij als leerkracht noemt dan een cijfer en iedereen zoekt op het plein dit cijfer op en spuit het weg. Daarna noem je weer een ander cijfer en opnieuw zoeken de kinderen het cijfer op en spuiten het weg. Ga zo door tot alle cijfers die opgeschreven zijn verdwenen zijn. Als je met bekertjes werkt, zet dan twee emmers water op het plein.

Viersprong

Met Viersprong worden er al springend vier getallen geoefend. Je kunt zelf weten welke getallen voor jouw kinderen van belang zijn.

Eerst schrijft ieder kind die vier getallen op het schoolplein. Het kind staat in het midden en schrijft linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter een getal. Elk kind heeft dus dezelfde vier getallen.

Daarna gaat ieder kind midden tussen de getallen staan die hij op het plein schreef. De leerkracht noemt één van die getallen en iedereen springt naar dat getal. Daarna wordt er weer een ander getal genoemd en springt het kind daar naar toe.
Variatie: De leerkracht noemt twee getallen achter elkaar en het kind springt eerst naar het eerstgenoemde getal en direct daarna naar het tweede getal dat is genoemd. De oefening is zelfs mogelijk met drie of vier getallen achter elkaar.

Meten op het plein

Wat is er nu leuker dan van alles op te meten op het plein. De bank, de glijbaan, de evenwichtsbalk. Geef de kinderen per tweetal een flexibele meetlat van 1 meter.

Daarna kunnen ze bijv. ook meten hoe lang het schoolplein is of hoe lang het hek of gras is. De kinderen komen erachter dat ze elkaar nodig hebben. Zo wordt het een mooie coöperatieve meetles.

De meetstroken kun je hier bestellen.

Rol en keer om

Voor dit spel heb je grote getalkaarten nodig. Voor buiten zijn de grote vinyl cijferkaarten (30 cm bij 30 cm) fijn. Deze kun je hier bestellen. Speel het spel in twee groepen. Geef de ene groep de helft van de getallen t/m 18 en de andere groep de overige helft van de getallen. Geef beide groepen drie (grote) dobbelstenen.

Geef iedere groep een deel van het pein. De kinderen leggen hun getalkaarten verspreid in hun vak met de goede kant naar boven. Elke groep gooit steeds drie dobbelstenen tegelijk. De kinderen tellen de stippen van hun drie dobbelstenen bij elkaar en rennen weg om het goede getal op te zoeken.

Als het goede getal is gevonden mag de kaart omgedraaid worden. Welke groep heeft het eerst al zijn getallen omgedraaid, zij zijn de winnaars. Voor de 1 of 2 moeten de kinderen maar met 1 of 2 dobbelstenen gooien. Leg dit even uit, dat snappen ze prima. Je kunt er ook voor kiezen om de getallen 1 en 2 uit het spel te laten.

Klik hier om de staptegels (30 cm bij 30 cm) van vinyl te bestellen. Ze zijn onmisbaar voor buitenactiviteiten met bewegend leren.

 

Bewegend leren taal

Zoek een object bij je letter.

Leg alle letterkaarten op het plein (de kaarten kun je hier downloaden). Laat de kinderen verspreid op het plein wat verschillende buitenspeelmaterialen neerleggen.

Laat de kinderen tweetallen maken en geef ieder tweetal een letterkaart. De kinderen gaan op zoek naar een object op het plein dat begint met hun letter. Bijv. de 'd' van duikelstang, de 'n' van net, de 'g' van glijbaan.

Je kunt het ook moeilijker maken door iets op te laten zoeken, waar de letter in het midden staat.

Letterbingo

De kinderen gaan op zoek naar letters. Print de onderstaande Letterbingokaarten uit en ga rond de school op zoek naar letters.

Er zijn vier verschillende soorten kaarten met een verschillende kleur. Geef ieder kind een kaart en een potlood. Welke kleur heeft het eerst al zijn letters gevonden in de omgeving?

Letterstoelendans

Dit spel geeft veel pret en ondertussen worden steeds de letters geoefend. Zet de stoelen van de kinderen in de kring.

Ieder kind krijgt een letterkaartje. Misschien heb je letterkaartjes in de klas. Je kunt hier ook klikken voor drie sets verschillende letterkaartjes op vinyl. Deze zijn ook buiten te gebruiken met bewegend leren.

Ieder kind legt het letterkaartje goed zichtbaar op zijn stoel. De leerkracht heeft ook een stapel letterkaartjes van de letters die op de stoelen liggen. De leerkracht zet muziek aan op het digibord (bijv. wat kinderliedjes op You Tube). Als de muziek stopt, gaan alle kinderen op de dichtstbijzijnde stoel zitten. Dan pakt de leerkracht een letterkaart van de stapel. De letter wordt benoemd en er wordt gekeken welk kind er op deze letter zit.

De letter wordt van de stoel gehaald en deze leerling is af. Hij mag nog gewoon meespelen, maar als de muziek stopt, mag hij alleen op een stoel zonder letter gaan zitten. Dan gaat de muziek weer aan en gaat het spel verder. Het kind dat als laatste een nog een letter op zijn stoel heeft liggen, is de winnaar.