Bewegend leren

Klik hier voor de speelmat bergen in de winter

Bewegend leren rekenen

Cijfers wegspuiten

Laat alle kinderen van je groep alle cijfers van 1-10 of alle getallen van 11-20 verspreid over het plein op de tegels schrijven met stoepkrijt. Geef de kinderen daarna een plantenspuit, een spuitfles of beker water. Jij als leerkracht noemt dan een cijfer en iedereen zoekt op het plein dit cijfer op en spuit het weg. Daarna noem je weer een ander cijfer en opnieuw zoeken de kinderen het cijfer op en spuiten het weg. Ga zo door tot alle cijfers die opgeschreven zijn verdwenen zijn. Als je met bekertjes werkt, zet dan twee emmers water op het plein.

Viersprong

Met Viersprong worden er al springend vier getallen geoefend. Je kunt zelf weten welke getallen voor jouw kinderen van belang zijn.

Eerst schrijft ieder kind die vier getallen op het schoolplein. Het kind staat in het midden en schrijft linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter een getal. Elk kind heeft dus dezelfde vier getallen.

Daarna gaat ieder kind midden tussen de getallen staan die hij op het plein schreef. De leerkracht noemt één van die getallen en iedereen springt naar dat getal. Daarna wordt er weer een ander getal genoemd en springt het kind daar naar toe.
Variatie: De leerkracht noemt twee getallen achter elkaar en het kind springt eerst naar het eerstgenoemde getal en direct daarna naar het tweede getal dat is genoemd. De oefening is zelfs mogelijk met drie of vier getallen achter elkaar.

Meten op het plein

Wat is er nu leuker dan van alles op te meten op het plein. De bank, de glijbaan, de evenwichtsbalk. Geef de kinderen per tweetal een flexibele meetlat van 1 meter.

Daarna kunnen ze bijv. ook meten hoe lang het schoolplein is of hoe lang het hek of gras is. De kinderen komen erachter dat ze elkaar nodig hebben. Zo wordt het een mooie coöperatieve meetles.

De meetstroken kun je hier bestellen.

Rol en keer om

Voor dit spel heb je grote getalkaarten nodig. Voor buiten zijn de grote vinyl cijferkaarten (30 cm bij 30 cm) fijn. Deze kun je hier bestellen. Speel het spel in twee groepen. Geef de ene groep de helft van de getallen t/m 18 en de andere groep de overige helft van de getallen. Geef beide groepen drie (grote) dobbelstenen.

Geef iedere groep een deel van het pein. De kinderen leggen hun getalkaarten verspreid in hun vak met de goede kant naar boven. Elke groep gooit steeds drie dobbelstenen tegelijk. De kinderen tellen de stippen van hun drie dobbelstenen bij elkaar en rennen weg om het goede getal op te zoeken.

Als het goede getal is gevonden mag de kaart omgedraaid worden. Welke groep heeft het eerst al zijn getallen omgedraaid, zij zijn de winnaars. Voor de 1 of 2 moeten de kinderen maar met 1 of 2 dobbelstenen gooien. Leg dit even uit, dat snappen ze prima. Je kunt er ook voor kiezen om de getallen 1 en 2 uit het spel te laten.

Klik hier om de staptegels (30 cm bij 30 cm) van vinyl te bestellen. Ze zijn onmisbaar voor buitenactiviteiten met bewegend leren.

Overlopertje met cijfers

Een eenvoudig maar vrolijk spel om spelenderwijs cijfers te oefenen. De kinderen staan allemaal naast elkaar aan één kant van het plein. De leerkracht houdt een getalkaart omhoog. Niemand mag het getal hardop zeggen. De kinderen die het getal kunnen benoemen mogen naar de overkant rennen. Als ze daar zijn mogen ze hardop roepen welk cijfer het is.

De kinderen die het cijfer weten, zullen snel naar de overkant rennen. De kinderen die het cijfer niet weten rennen ook, maar iets zachter :) Aan de overkant gekomen hebben immers al veel kinderen het cijfer geroepen en kunnen ze ook mee roepen. Hierdoor kunnen zij ook zij de cijfers benoemen. Als iedereen aan de overkant is, houdt de leerkracht het volgende cijfer omhoog.
Je kunt het spel natuurlijk ook met letters spelen.

Getallencombi

Laat de kinderen verspreid over het plein allemaal kleine kaartjes met getallen en hoeveelheden neerleggen.

Leg ergens op het plein de getallen (staptegels) van 1-20 neer op de grond. Alle kinderen gaan een kaartje van het plein pakken en tellen het aantal dat er op vermeld is. Daarna leggen ze hun kaartje bij de staptegel met het juiste getal.

Daarna gaat het kind weer een nieuw kaartje van het plein pakken en bij het juiste getal leggen. Iedereen is heerlijk actief en er wordt wat af geteld! Een fijne rekenles in de buitenlucht. De kaartjes kun je hieronder bestellen.

Misschien heb je al cijferkaartjes in de klas. Je kunt ook hier klikken voor 165 verschillende kaartjes met getallen en hoeveelheden op vinyl. Deze kun je ook buiten gebruiken met bewegend leren.

Getallenwissel

Een leuk rekenspel waarbij iedereen actief mee kan doen met veel beweging en een coöperatieve opdracht.
Leg de getallen van 1 t/m 20 op het plein. Teken met stoepkrijt aan de andere kant van het plein een groot vak op de tegels. Geef alle kinderen een verschillende, kleine getalkaart onder de 20. Als je meer kinderen in je groep hebt, kun je enkele getallen twee keer uitdelen. Zorg dan voor genoeg kleine cijferkaartjes.

Als eerste zoeken de kinderen op de grond het getal op dat op hun kaartje staat en gaan achter dit getal staan. Als iedereen op zijn plaats staat, geeft de leerkracht een sein en alle kinderen rennen naar het getekende vak op het schoolplein. Hier zoeken ze een vriendje met wie ze hun kaartje ruilen. Ze benoemen beiden het getal dat ze hebben. Opnieuw rennen ze naar de getallen op de grond, zoeken het juiste getal en gaan er achter staan.

Misschien heb je al cijferkaartjes in de klas. Je kunt ook hier klikken voor 165 verschillende kaartjes met getallen en hoeveelheden op vinyl. Deze kun je ook buiten gebruiken met bewegend leren

Bewegend leren taal

Zoek een object bij je letter.

Leg alle letterkaarten op het plein (de kaarten kun je hier downloaden). Laat de kinderen verspreid op het plein wat verschillende buitenspeelmaterialen neerleggen.

Laat de kinderen tweetallen maken en geef ieder tweetal een letterkaart. De kinderen gaan op zoek naar een object op het plein dat begint met hun letter. Bijv. de 'd' van duikelstang, de 'n' van net, de 'g' van glijbaan.

Je kunt het ook moeilijker maken door iets op te laten zoeken, waar de letter in het midden staat.

Letterbingo

De kinderen gaan op zoek naar letters. Print de onderstaande Letterbingokaarten uit en ga rond de school op zoek naar letters.

Er zijn vier verschillende soorten kaarten met een verschillende kleur. Geef ieder kind een kaart en een potlood. Welke kleur heeft het eerst al zijn letters gevonden in de omgeving?

Letterstoelendans

Dit spel geeft veel pret en ondertussen worden steeds de letters geoefend. Zet de stoelen van de kinderen in de kring.

Ieder kind krijgt een letterkaartje. Misschien heb je letterkaartjes in de klas. Je kunt hier ook klikken voor drie sets verschillende letterkaartjes op vinyl. Deze zijn ook buiten te gebruiken met bewegend leren.

Ieder kind legt het letterkaartje goed zichtbaar op zijn stoel. De leerkracht heeft ook een stapel letterkaartjes van de letters die op de stoelen liggen. De leerkracht zet muziek aan op het digibord (bijv. wat kinderliedjes op You Tube). Als de muziek stopt, gaan alle kinderen op de dichtstbijzijnde stoel zitten. Dan pakt de leerkracht een letterkaart van de stapel. De letter wordt benoemd en er wordt gekeken welk kind er op deze letter zit.

De letter wordt van de stoel gehaald en deze leerling is af. Hij mag nog gewoon meespelen, maar als de muziek stopt, mag hij alleen op een stoel zonder letter gaan zitten. Dan gaat de muziek weer aan en gaat het spel verder. Het kind dat als laatste een nog een letter op zijn stoel heeft liggen, is de winnaar.

Letterrun

Een leuke combi van bewegen, letter herkenning en themawoorden gebruiken. Ieder groepje moet zo snel mogelijk het woord vormen dat de leerkracht omhoog houdt. Verdeel je kinderen in 2 of 3 groepen (meer kan ook). Zorg voor een lege ruimte en zet voor iedere groep een tafeltje aan de kant van het lokaal. Je kunt het spel ook buiten doen.

Iedere groep moet achter zijn eigen tafel ruimte hebben. Hier laat je hen op de grond alle letters van het alfabet neerleggen. Geef ieder groepje een andere kleur letters.

Zorg dat je wat themawoorden in grote letters hebt uitgeprint. Houd steeds één woord omhoog. Alle groepjes moeten zo snel mogelijk dit woord op hun tafel gaan neerleggen. Op de grond zoeken ze de juiste letters. Grappig hoe de kinderen op het voorbeeld kijken en daarna, tijdens het zoeken van de letters, steeds de letter hardop uitspreken voor zichzelf :) De kinderen vinden het een geweldig spel. Je kunt het bij ieder thema opnieuw doen.
Neem geen woorden waar twee keer dezelfde letter in voor komt, dan hebben de kinderen geen letters genoeg.

Misschien heb je al letterkaartjes in de klas. Je kunt ook hier klikken voor drie verschillende sets letterkaartjes op vinyl. Deze kun je ook buiten gebruiken met bewegend leren.

Rijmrun

Een prachtig rijmpakket voor bewegend leren bij het thema ridders. Je kunt het pakket meerdere keren gebruiken door de enorme hoeveelheid rijmwoorden.

Het pakket bevat 10 rijmkaarten met heel veel rijmwoorden. De kinderen genieten enorm van het rijmspel. De vrolijkheid spat eraf!

Hier kun je het pakket downloaden.

Er is ook een pakket Rijmrun met 'mijn lichaam', een pakket bij lente, een pakket bij insecten, bij de winter en bij de tuin.

NaamLetters

Bij dit spel gaan de kinderen op zoek naar de letters van hun naam. Leg de staptegels getallen buiten verspreid op het plein of het gras.

Zorg dat je van ieder kind een naamkaartje hebt. Misschien kun je de planbordkaartjes hiervoor gebruiken. Ieder kind krijgt zijn eigen naamkaartje en bij de start staan alle kinderen bij elkaar.

Op een teken van de leerkracht gaat ieder kind de eerste letter van zijn naam op de grond opzoeken. Wie staat er het eerst bij de juiste staptegel? Als iedereen zijn letter heeft gevonden, gaan de kinderen op zoek naar de tweede letter van hun naam. Ze ontdekken dat kinderen dezelfde letter als zij in hun naam hebben, zelfs op dezelfde plaats. Ze ontdekken dat namen kort en lang zijn en oefenen de visuele discriminatie.

Het spel gaat verder tot iedereen alle letters van zijn naam heeft opgezocht. Kinderen die eerder klaar zijn, kijken toe en coachen de leerlingen die nog bezig zijn.
Hierna kun je het spel nog eens doen en ruilen de kinderen hun namen. Ze zoeken dus de letters van de andere naam op. Je kunt het spel ook met themawoorden doen.

De 'Staptegels letters' (30 cm bij 30 cm) zijn letterplaten van vinyl die je makkelijk af kunt nemen en dus ook buiten kunt gebruiken. Klik hier voor meer info.


Themaletters

Een erg leuke letteractiviteit bij je thema. Bij deze activiteit kun je gebruik maken van de woordkaarten die je bij al onze thema's kunt vinden.

Print de woordkaarten uit op A3 of A4 formaat en knip ze los. De kinderen krijgen allemaal een woordkaart en lopen rond op het plein of in de klas.
Ieder kind loopt naar een ander kind en kijkt of ze op hun woordkaarten één dezelfde letter kunnen vinden.

Na een aantal keer ruilen de kinderen hun kaartje met die van een ander kind. Daarna start het spel opnieuw.
Je kunt het ook moeilijker maken door een kind op te zoeken die een kaartje heeft waar twee dezelfde letters op staan als op het eigen kaartje. Of zelfs drie letters. Laat de kinderen altijd de letters die overeenkomen benoemen.

Gratis download letterkaartjes voor de letterdief

Hier kun je leuke letterkaartjes voor de Letterdief vinden. Je kunt ze gebruiken bij het boek 'Alfabet'. Klik hier voor de download.