Bewegingskaarten

Bewegingskaarten 1

Bewegen is een must voor kleuters. Het is heel leuk om te werken met bewegingskaarten. Vooraf legt de leerkracht aan de kinderen uit wat de kaarten betekenen. Daarna wordt er steeds een andere kaart omhoog gehouden en de kleuters gaan de afgebeelde beweging uitvoeren. Het PDF bestand met de kaarten is hier gratis te downloaden.

Getalkaarten

Ook kan er naast de bewegingskaart een getalkaart omhoog worden gehouden. Het getal op de kaart geeft aan hoe vaak de kleuters de beweging uit moeten voeren. Bijvoorbeeld: draai vijf rondjes, hinkel acht keer, ga zes keer onder een poortje door. De PDF bestand met de getalkaarten kunt u hier downloaden.

Actiedobbelstenen

Het is ook leuk om kinderen te laten bewegen met het gebruik van actiedobbelstenen. Eerst wordt er een actiedobbelsteen gegooid. Daarna een gewone dobbelsteen. De kinderen voeren de acties uit en doen het zoveel maal als de dobbelsteen heeft aangegeven.  Download hier de dobbelsteen met acties en download hier de dobbelsteen met stippen.

Bewegingskaarten 2

Deze kaarten zijn zowel te gebruiken voor de hele groep tegelijk als voor verschillende groepjes. Hang verspreid in het lokaal een aantal kaarten op. Zet bij iedere kaart een groepje kinderen. Dit groepje voert de opdracht van de kaart uit. Na een paar minuten wisselen de groepjes. Dit herhalen we tot de groepjes alle opdrachten hebben uitgevoerd. Klik hier om het PDF bestand te downloaden.

Bewegingskaarten lente

Deze bewegingskaarten van de kip met banken zijn goed te gebruiken bij het thema lente met kleuters. De kinderen hebben per groep een bankje. De bewegingskaarten worden door de leerkracht om de beurt omhoog gehouden en de kinderen weten welke opdracht ze moeten uitvoeren. Maar de leerkracht kan ook bij iedere bank een kaart ophangen, zodat een circuit ontstaat. Telkens na vijf minuten gaan de kinderen naar een andere opdracht. Klik op de afbeelding voor een PDF bestand.
Klik op de afbeelding voor een groot formaat om af te drukken.

Bewegingskaarten met pittenzakken

Bewegingskaarten met bank

Bewegingskaarten ijsbeer

Kaarten voor een leuke bewegingsles bij het thema. De leerkracht kan de kaarten aan de muur hangen en laat de kinderen in groepjes bij iedere kaart een paar minuten de bewegingen uitvoeren. Maar de les kan ook klassikaal gegeven worden. De leerkracht houdt steeds een kaart omhoog en de kleuters voeren de opdrachten uit. Bij de laatste kaarten wordt in tweetallen en in drietallen gewerkt. Kunnen de kinderen dit zonder instructie uitvoeren?
Klik op de kaarten om voor een PDF bestand om uit te printen. De kaarten mogen niet op een andere website worden gezet.

Elastieken met kleuters