Oude testament


Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling
Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen.

Genesis

Schepping
Bijbel: Genesis 1 en 2.
Aantal platen: 21

Schepping
Bijbel: Genesis 1 en 2.
Aantal platen: 12

Schepping & Paradijs
Bijbel: Genesis 1 en 2.
Aantal platen: 22

De dieren een naam, Eva een vrouw
Bijbel: Genesis 2.
Aantal platen: 15

Zondeval
Bijbel: Genenis 3.
Aantal platen: 15

Zondeval
Bijbel: Genesis 3.
Aantal platen: 13

Zondeval
Bijbel: Genesis 3.
Aantal platen: 12

Kaïn en Abel
Bijbel: Genesis 4: 1-16.
Aantal platen: 20

Kaïn en Abel
Bijbel: Genesis 4: 1-16.
Aantal platen: 12

Kaïn en Abel
Bijbel: Genesis 4: 1-15
Aantal platen: 11

Noach en de ark
Bijbel: Genesis 6-9.
Aantal platen: 59

Noach en de ark
Bijbel: Genesis 6-9.
Aantal platen: 24

Noach en de ark
Bijbel: Genesis 6:9 - 9:17.
Aantal platen: 47

De toren van Babel
Bijbel: Genesis 11: 1-9
Aantal platen: 20

De toren van Babel
Bijbel: Genesis 11: 1-9.
Aantal platen: 5

Abraham geroepen en op reis
Bijbel: Genesis 12: 1-7.
Aantal platen: 14

Roeping van Abraham
Bijbel: Genesis 11: 27- 13:4.
Aantal platen: 20

Abraham en Lot
Bijbel: Genesis 13.
Aantal platen: 14

Abraham, Sodom en Melchizedek
Bijbel: Genesis 14.
Aantal platen: 31

Abraham tel de sterren
Bijbel: Genesis 15.
Aantal platen: 11

Hagar en Ismaël
Bijbel: Genesis 16.
Aantal platen: 10

Abraham krijgt hemels bezoek
Bijbel: Genesis 18.
Aantal platen: 25

Abraham krijgt bezoek
Bijbel: Genesis 18.
Aantal platen: 22

Sodom en Gomorra
Bijbel: Genesis 19: 1-29.
Aantal platen: 15

Abraham en Izak
Bijbel: Genesis 21:1-7, 22:1-19.
Aantal platen: 15

Hagar en Ismaël in de woestijn
Bijbel: Genesis 21:8-21.
Aantal platen: 26

Een vrouw voor Izak
Bijbel: Genesis 24:1-66.
Aantal platen: 29

Een vrouw voor Izak, versie 2
Bijbel: Genesis 24:1-66.
Aantal platen: 15

Ezau verkoopt de grote zegen
Bijbel: Genesis 25:19-34.
Aantal platen: 14

Jacob krijgt de grote zegen
Bijbel: Genesis 27:1- 28:5.
Aantal platen: 29

Jacob krijgt de grote zegen
Bijbel: Genesis 27:1- 28:5.
Aantal platen: 12

Jacob bij Bethel
Bijvel: Genesis 28:1-22.
Aantal platen: 19

Jacob bij Bethel
Bijbel: Genesis 28: 1-22.
Aantal platen: 11

Het einde van Jacobs reis
Bijbel: Genesis 29: 1-13.
Aantal platen: 23

Jacob trouwt met Lea en Rachel
Bijbel: Genesis 29:14-30.
Aantal platen: 22

Jacob trouwt met Lea
Bijbel: Genesis 29:1-35,
Aantal platen: 13

Jacob terug naar Kanaän
Bijbel: Genesis 30:1- 31:55.
Aantal platen: 27

Jacob terug naar Kanaän
Bijbel: Genesis 30:1- 31:55.
Aantal platen: 15

Verzoening van Jacob en Ezau
Bijbel: Genesis 32:1- 35:28.
Aantal: 19

Jozef

Jozef verkocht naar Egypte
Bijbel: Genesis 37.
Aantal platen: 29

Jozef en zijn dromen
Bijbel: Genesis 37:1-11.
Aantal platen: 8

Jozef in de put
Bijbel: Genesis 37:12-36.
Aantal platen: 17

Jozef bij Potifar
Bijbel: Genesis 39:1-23.
Aantal platen: 20

Jozef bij Potifar
Bijbel: Genesis 39:1-20.
Aantal platen: 12

In de gevangenis & bij de farao
Bijbel: Genesis 40:1-23.
Aantal platen: 26

De schenker en de bakker
Bijbel: Genesis 40:1-23.
Aantal platen: 12

De dromen van Farao
Bijbel: Genesis 41:1-26.
Aantal platen: 14

Jozef & zijn broers in Egypte
Bijbel: Genesis 42-47.
Aantal platen: 46

Jozes is onderkoning in Egypte, versie 2
Bijbel: Genesis 41:47-57.
Aantal platen: 9

De broers naar Egypte, versie 2
Bijbel: Genesis 42:1-38.
Aantal platen: 13

Jozef ontmoet zijn vader
Bijbel: Genesis 43-46.
Aantal platen: 22

Mozes

Mozes in het biezen mandje
Bijbel: Exodus 1:8- 2:10.
Aantal platen: 23

Mozes prins van Egypte
Bijbel: Exodus 2:11-23.
Aantal platen: 15

De brandende braamstruik
Bijbel: Exodus 3-4.
Aantal platen: 24

Mozes gaat naar Farao
Bijbel: Exodus 4:29- 7:16.
Aantal platen: 14

Tien plagen in Egypte
Bijbel: Exodus 7:4- Ex. 10
Aantal platen: 36

Uit Egypte
Bijbel: Exodus 10-11.
Aantal platen: 25

Tien plagen in Egypte
Bijbel: Exodus 6-11.
Aantal platen: 21

Mozes en de plagen, deel 1
Bijbel: Exodus 7-9.
Aantal platen: 28

Mozes en de plagen, deel 2
Bijbel: Exodus 10-12.
Aantal platen: 22

Door de Rode zee
Bijbel: Exodus 14.
Aantal platen: 30

Door de Rode zee
Bijbel: Exodus 13:7- 15:21.
Aantal platen: 21

Manna in de woestijn
Bijbel: Exodus 16.
Aantal platen: 24

Manna en water in de woestijn
Bijbel: Exodus 15:22- 17:7.
Aantal platen: 32

De strijd met de Amelekieten
Bijbel: Exodus 17:8- 16.
Aantal platen: 14

De wetgeving op de Sinaï
Bijbel: Exodus 19-20.
Aantal platen: 20

Mozes op de Sinaï
Bijbel: Exodus 19-24.
Aantal platen: 32

Mozes en de 10 geboden
Bijbel: Exodus 19-20, 32, 34.
Aantal platen: 43

De 10 geboden
Bijbel: Exodus 20.
Aantal platen: 18

De tabernakel
Bijbel: Exodus 25-40.
Aantal platen: 34

Het gouden kalf
Bijbel: Exodus 32.
Aantal platen: 27

Het gouden kalf
Bijbel: Exodus 32.
Aantal platen: 23

Twaalf verspieders
Bijbel: Numeri 13-14.
Aantal platen: 24

Twaalf verspieders
Bijbel: Numeri 13:1- 14:45.
Aantal platen: 21

Korach, Dathan, Abiram, de staf van Aäron
Bijbel: Numeri 16-17.
Aantal: 21

Mozes is ongehoorzaam, water uit de rots
Numeri 20.
Aantal platen: 19

Slangen in de woestijn
Bijbel: Numeri 21:4-9.
Aantal platen: 16

de koperen slang
Bijbel: Numeri 13:26- 14:45, 20:1-21:8.
Aantal platen: 29

Jozua

Mozes sterft, Jozua volgt op
Bijbel: Deut. 31-34, Jozua 1:1-9.
Aantal platen: 20

Rachab en de verspieders
Bijbel: Jozua 2:1-24.
Aantal platen: 20

Rachab en de verspieders
Bijbel: Jozua 2:1-24.
Aantal platen: 20

door de Jordaan
Bijbel: Jozua 3:1- 4:24.
Aantal platen: 9

Jozua en Jericho
Bijbel: Jozua 6:1-27.
Aantal platen: 15

Achan
Bijbel: Jozua 7:1-26.
Aantal platen: 15

Jozua en Ai
Bijbel: Jozua 8:1-35.
Aantal platen: 14

De list van de Gibeonieten
Bijbel: Jozua 9:1-27.
Aantal platen: 12

Zon sta stil
Bijbel: Jozua 10: 1-43.
Aantal platen: 15

Richteren

Debora en Barak
Bijbel: Richteren 4-5.
Aantal platen: 19

Richters, God roept Gideon
Bijbel: Richteren 6:1-40.
Aantal platen: 18

Richters, Gideon
Bijbel: Richteren 6 en 7.
Aantal platen: 27

Richters, Gideon en de Midianieten
Bijbel: Richteren 7:1-25.
Aantal platen: 11

Richters, Simson en het raadsel
Bijbel: Richteren 13:1-14:20.
Aantal platen: 20

Richters, het leven van Simson
Bijbel: Richteren 13-16.
Aantal platen: 43

Richters, Simson en de Filistijnen
Bijbel: Richteren 15:1-20.
Aantal platen: 13

Richters, Simson en Delila
Bijbel: Richteren 16:4-31.
Aantal platen: 16

Ruth en Orpa
Bijbel: Ruth 1.
Aantal platen: 13

Ruth op het korenveld
Bijbel: Ruth 2.
Aantal platen: 11

Ruth trouwt met Boaz
Bijbel: Ruth 3-4.
Aantal platen: 11

Samuël geboren
Bijbel: 1 Samuël 1:1-28.
Aantal platen: 13

Samuël, spreek Heere...
Bijbel: 1 Samuël 3.
Aantal platen: 27

God spreekt tot Samuël, versie 2
Bijbel: 1 Samuël 2:1- 4:22.
Aantal platen: 20

Samuël zalft Saul tot koning
Bijbel: 1 Samuël 8:1-10:27.
Aantal platen: 18

Saul wordt koning
Bijbel: 1 Samuël 10.
Aantal platen: 17

Samuël spreekt tegen het volk
Bijbel: 1 Samuël 12.
Aantal platen: 22

God geeft de overwinning
Bijbel: 1 Samuël 13-14.
Aantal platen: 25

Saul en de Amelekieten
Bijbel: 1 Samuël 15:1-35.
Aantal platen: 15

David

David de schaapherder
Bijbel: 1 Samuël 17:34-37.
Aantal platen: 21

Samuël zalft David tot koning
Bijbel: 1 Samuël 16:1-23.
Aantal platen: 14

David en Goliath
Bijbel: 1 Samuël 17:1-58.
Aantal platen: 20

David en Jonathan
Bijbel: 1 Samuël 18:1- 20:42.
Aantal platen: 24

David spaart Saul
Bijbel: 1 Samuel 22:1-2, 23:1- 24:22.
Aantal platen: 16

Laatste dagen van Saul
Bijbel: 1 Samuël 28:31, 2 Samuël 1:1- 2:7.
Aantal platen: 16

Ziklag verwoest door de Amelekieten
Bijbel: 1 Samuël 30:1-25.
Aantal platen: 25

De ark naar Jeruzalem
Bijbel: 2 Samuël 5:1- 6:23, 1 Kronieken 11, 13, 15.
Aantal platen: 18

David en Mefiboseth
Bijbel: 2 Samuël 9: 1-13.
Aantal platen: 6

David en de Amonieten
Bijbel: 2 Samuël 10: 1-19.
Aantal platen: 14

David en Bathseba
Bijbel: 2 Samuël 11:1-12:25.
Aantal platen: 19

David en Absalom
Bijbel: 2 Samuël 15:1- 18:33.
Aantal platen: 24

Salomo en andere koningen

Salomo tot koning gezalfd
Bijbel: 1 Koningen 1-2.
Aantal platen: 14

De wijsheid van Salomo
Bijbel: 1 Kon. 3, 1 Kron. 1.
Aantal platen: 13

Salomo bouwt een tempel
Bijbel: 1 Kon. 5-7, 2 Kron. 2-5.
Aantal platen: 17

De inwijding van de tempel
Bijbel: 1 kon. 8-9, 2 Kron. 5-7.
Aantal platen: 17

Salomo bouwt de tempel
Bijbel: 1 Kon. 5-9, 2 Kron. 2-7.
Aantal platen: 16

Jerobeam en Rehabeam
Bijbel: 1 Kon. 11-12, 2 Kron. 9:28-11:4.
Aantal platen: 24

Koning Asa
Bijbel: 1 Kon. 15:9-15, 2 Kron. 14:1- 15:19.
Aantal platen: 21

Koning Asa 2
Bijbel: 1 Kon. 15:16-24, 2 Kron. 16:1-13.
Aantal platen: 14

Elia & Elisa en overige koningen

Elia en de raven
Bijbel: 1 Kon. 17:1-9.
Aantal platen: 15

Elia en de weduwe
Bijbel: 1 Kon. 17:7- 18:1.
Aantal platen: 21

Elia en de weduwe
Bijbel: 1 Kon. 17:7- 18:1.
Aantal platen: 13

Elia en de Baälpriesters
Bijbel: 1 Kon. 18:1-40.
Aantal platen: 30

Elia op de Karmel
Bijbel: 1 Kon. 18:1-40.
Aantal platen: 19

Elia en de Baälpriesters
Bijbel: 1 Kon. 16:29- 17:1, 18:1-46.
Aantal platen: 45

Elia bidt om regen
Bijbel: 1 Kon. 18:41-46.
Aantal platen: 19

Elia zalft Elisa
Bijbel: 1 Kon. 19:16, 19-21.
Aantal platen: 7

De wijngaard van Naboth
Bijbel: 1 Kon. 21:1-29.
Aantal platen: 15

Koning Josafath, terug naar Gods wet
Bijbel: 1 Kon 22:41-47, 2 Kon 17:1-19.
Aantal platen: 12

Koning Josafath, advies v. valse profeten
Bijbel: 1 Kon. 22:1-40, 2 Kron 18:1-34.
Aantal platen: 29

Koning Josafath vraagt God om hulp
Bijbel: 2 Kron. 20:1-37.
Aantal platen: 21

Koning Ahazia, vuur uit de hemel
Bijbel: 2 Kon. 1:1-18.
Aantal platen: 14

Elia naar de hemel
Bijbel: 2 Kon. 2:1-17.
Aantal platen: 13

Elisa, zout en twee beren
Bijbel: 2 Kon. 2:19-24.
Aantal platen: 14

Elisa en de olie van de weduwe
Bijbel: 2 Kon. 4:1-7.
Aantal platen: 20

Elisa, een jongen wordt levend
Bijbel: 2 Kon. 4:8-37.
Aantal platen: 16

Naäman wast zich in de Jordaan
Bijbel: 2 Kon. 5:1-27.
Aantal platen: 23

Naäman
Bijbel: 2 Kon. 5:1-27.
Aantal platen: 16

Elisa en de Syriërs
Bijbel: 2 Kon. 6:8-23.
Aantal platen: 23

Elisa en de Syriërs
Bijbel: 2 Kon. 6:8-23.
Aantal platen: 9

Koning Achaz
Bijbel: 2 Kron. 28:1-14
Aantal platen: 23

Koning Abia
Bijbel: 2 Kron. 13:1-22.
Aantal platen: 20

Hizkia deel 1
Bijbel: 2 Kon. 18-19, 2 Kron. 29-32:23, Jes. 36-37.
Aantal platen: 21

Hizkia wordt beter
Bijbel: Jesaja 38.
Aantal platen: 23

Koning Manasse
Bijbel: 2 Kon. 21:1-18, 2 Kron. 33:1-20.
Aantal platen: 22

Koning Manasse, koning Amon, koning Josia
Bijbel: 2 Kron. 33-34:15.
Aantal platen: 26

Koning Josia leest voor uit het wetboek
Bijbel: 2 Kron. 34:16-33.
Aantal: 25

Koning Josia viert het Pascha met het volk
Bijbel: 2 Kron. 35:1-19.
Aantal: 17

Koning Josia
Bijbel: 2 Kon. 21:19-23, 2 Kron. 33:21-35:27.
Aantal platen: 30

Ezra

Herbouw van de tempel
Bijbel: Ezra 1-3.
Aantal platen: 16

Herbouw van de tempel
Bijbel: Ezra 4-6.
Aantal platen: 12

Ezra gaat terug naar Jeruzalem
Bijbel: Ezra 7-10.
Aantal platen: 19

Nehemia

Nehemia
Bijbel: Nehemia.
Aantal platen: 9

Nehemia bouwt de muren op
Bijbel: Nehemia 1-2.
Aantal platen: 15

Nehemia en de Samaritanen
Bijbel Nehemia 3-6.
Aantal platen: 22

Esther

Esther wordt koningin
Bijbel: Esther 1-2.
Aantal platen: 16

Esther wordt koningin
Bijbel: Esther 1-3.
Aantal platen: 21

Haman bedenkt een plan
Bijbel: Esther 3-4.
Aantal platen: 24

Esther, het hele verhaal
Bijbel: Esther
Aantal platen: 47

Haman en Mordechai
Bijbel: Esther 5-6.
Aantal platen: 31

Esther gaat naar de koning
Bijbel: Esther 4-6.
Aantal platen: 21

Esther en haar volk gespaard
Bijbel: Esther 7-9.
Aantal platen: 26

Esthers volk gespaard
Bijbel: Esther 7-9.
Aantal platen: 16

Job

Job
Bijbel: Job
Aantal platen: 22

Ezechiël

Ezechiëls roeping en visioen
Bijbel: Ezechiël 1:1- 3:27.
Aantal platen: 23

Ezechiël en de dorre doodsbeenderen
Bijbel: Ezechiël 37:1-14.
Aantal platen: 11

Daniël

Daniël en zijn vrienden uitgekozen
Bijbel: Daniël 1:1-21.
Aantal platen: 11

De droom van koning Nebukadnezar
Bijbel: Daniël 2:1-49.
Aantal platen: 34

Daniël legt de droom van de koning uit
Bijbel: Daniël 2:1-49.
Aantal platen: 11

Drie vrienden in de oven
Bijbel: Daniël 3.
Aantal platen: 15

Drie vrienden in de oven 2
Bijbel: Daniël 3.
Aantal platen: 46

Drie vrienden in de oven 3
Bijbel: Daniël 3.
Aantal platen: 12

Nebukadnezar eet gras als een koe
Bijbel: Daniiël 4:1-37.
Aantal platen: 21

De Hand op de muur
Bijbel: Daniël 5:1-31.
Aantal platen: 20

De Hand op de muur
Bijbel: Daniël 5:1-31.
Aantal platen: 14

Daniël in de leeuwenkuil
Bijbel: Daniël 6:1-28.
Aantal platen: 14

Hoséa

Hoséa en Gomer
Bijbel: Hoséa 1-3.
Aantal platen: 14

Jona

Jona op de vlucht
Bijbel: Jona 1-2.
Aantal platen: 45

Jona bij Ninevé
Bijbel: Jona 3-4.
Aantal platen: 34

Jona
Bijbel: Jona 1-3.
Aantal platen: 34

Jesaja

Jesaja en de gloeiende kool
Bijbel: Jesaja 6.
Aantal platen: 21

Hizkia wordt beter
Bijbel: Jesaja 38.
Aantal platen: 23

Jeremia

Jeremia, Baruch en Jojakim
Bijbel: 2 Kon. 23:28- 24:20, Jer. 36:1-32.
Aantal platen: 27

Jeremia gered uit de put
Bijbel: 2 Kon. 25:1-30, Jer. 38:1-40:6.
Aantal platen: 17