Oude testament


Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling
Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen.

Genesis

Jozef

Mozes

Jozua

Richteren

David

Salomo en andere koningen

Elia & Elisa en overige koningen

Ezra

Nehemia

Esther

Job

Ezechiël

Daniël

Hoséa

Jona

Jesaja

Jeremia