Oude testament


Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling
Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen.

Genesis

     Schepping  Bijbel: Genesis 1 en 2. Aantal platen: 21

     Schepping  Bijbel: Genesis 1 en 2. Aantal platen: 12

     Schepping & Paradijs Bijbel: Genesis 1 en 2. Aantal platen: 22

     De dieren een naam, Eva een vrouw Bijbel: Genesis 2. Aantal platen: 15

     Zondeval  Bijbel: Genesis 3. Aantal platen: 15

     Zondeval  Bijbel: Genesis 3. Aantal platen: 13

     Zondeval  Bijbel: Genesis 3. Aantal platen: 12

     Kaïn en Abel  Bijbel: Genesis 4:1-16. Aantal platen: 20

     Kaïn en Abel  Bijbel: Genesis 4:1-16. Aantal platen: 12

     Kaïn en Abel, Bijbel: Genesis 4:1-15. Aantal platen: 11

     Noach en de ark, Bijbel: Genesis 6-9. Aantal platen: 59

     Noach en de ark, Bijbel: Genesis 6-9. Aantal platen: 24

     Noach en de ark,  Bijbel: Genesis 6:9 – 9:17. Aantal platen: 47

     De toren van Babel, Bijbel: Genesis 11: 1-9. Aantal platen: 20

     De toren van Babel   Bijbel: Genesis 11: 1-9. Aantal platen: 5

     Abraham geroepen en op reis, Bijbel: Genesis 12:1-7. Aantal platen: 14

     Roeping van Abraham     Bijbel: Genesis 11: 27- 13:4. Aantal platen: 20

     Abraham en Lot     Bijbel: Genesis 13.  Aantal platen: 14

     Abraham, Sodom en Melchizedek, Bijbel: Genesis 14. Aantal platen: 31

     Abraham tel de sterren   Bijbel: Genesis 15.  Aantal platen: 11

     Hagar en Ismaël   Bijbel: Genesis 16. Aantal platen: 10

     Abraham krijgt hemels bezoek, Bijbel: Genesis 18. Aantal platen: 25

     Abraham krijgt bezoek   Bijbel: Genesis 18. Aantal platen: 22

     Sodom en Gomorra   Bijbel: Genesis 19:1-29. Aantal platen: 15

     Abraham en Izak   Bijbel: Genesis 21:1-7, 22:1-19. Aantal platen 15

    Hagar en Ismaël in de woestijn  Bijbel: Genesis 21:8-21. Aantal platen 26

     Een vrouw voor Izak,  Bijbel: Genesis 24:1-66. Aantal platen 29

     Een vrouw voor Izak, versie 2   Bijbel: Genesis 24:1-66. Aantal platen 15

     Ezau verkoopt de grote zegen   Bijbel: Genesis 25:19-34. Aantal platen 14

     Jacob krijgt de grote zegen   Bijbel: Genesis 27:1-28:5. Aantal platen 29

     Jacob krijgt de grote zegen   Bijbel: Genesis 27:1-28:5. Aantal platen 12

     Jacob bij Bethel   Bijbel: Genesis 28:1-22. Aantal platen 19 

     Jacob bij Bethel   Bijbel: Genesis 28:1-22. Aantal platen 11 

     Het einde van Jacobs reis    Bijbel: Genesis 29:1-13. Aantal platen 23

     Jacob trouwt met Lea en Rachel    Bijbel: Genesis 29:14-30. Aantal platen 22

     Jacob trouwt met Lea    Bijbel: Genesis 29:1-35. Aantal platen 13

     Jacob terug naar Kanaän    Bijbel: Genesis 30:1 – 31:55. Aantal platen 27

     Jacob terug naar Kanaän    Bijbel: Genesis 30:1 – 31:55. Aantal platen 15

     Verzoening van Jacob en Ezau    Bijbel: Genesis 32:1 – 35:28. Aantal 19

Jozef

     Jozef verkocht naar EgypteBijbel: Genesis 37. Aantal platen 29

     Jozef en zijn dromen,  Bijbel: Genesis 37:1-11. Aantal platen 8

     Jozef in de put,  Bijbel: Genesis 37:12-36. Aantal platen 17

     Jozef bij Potifar   Bijbel: Genesis 39:1-23. Aantal platen 20

     Jozef bij Potifar,  Bijbel: Genesis 39:1-20. Aantal platen 12 

     In de gevangenis & bij farao Bijbel: Genesis 40:1-23. Aantal  26

     De schenker en de bakker,  Bijbel: Genesis 40:1-23. Aantal  12

     De dromen van Farao,  Bijbel: Genesis 41:1-26. Aantal platen 14

     Jozef & zijn broers in Egypte        Bijbel: Genesis 42-47. Aantal platen 46

     Jozef is onderkoning in Egypte, versie 2  Bijbel: Genesis 41:47-57. Aantal 9

     De broers naar Egypte, versie 2     Bijbel: Genesis 42:1-38. Aantal platen 13

     Jozef ontmoet zijn vader   Bijbel: Genesis 43-46. Aantal platen 22

Mozes

     Mozes in het biezen mandje   Bijbel: Exodus 1:8 – 2:10. Aantal platen 23

     Mozes prins van Egypte   Bijbel: Exodus 2:11-23. Aantal platen 15

     De brandende braamstruik   Bijbel: Exodus 3 – 4. Aantal platen 24

     Mozes gaat naar Farao   Bijbel: Exodus 4:29 – 7:16. Aantal platen 14

     Tien plagen in Egypte,  Bijbel: Exodus 7:4 – Ex. 10. Aantal platen 36
     Uit Egypte,  Bijbel: Exodus 10 en 11. Aantal platen 25

     Tien plagen in Egypte   Bijbel: Exodus 6-11. Aantal platen 21

     Mozes en de plagen, deel 1   Bijbel: Exodus 7 – 9. Aantal platen 28

     Mozes en de plagen, deel 2   Bijbel: Exodus 10 – 12. Aantal platen 22

     Door de Rode zee   Bijbel: Exodus 14. Aantal platen 30

     Door de Rode zee   Bijbel: Exodus 13:7 – 15:21. Aantal platen 21

     Manna in de woestijn   Bijbel: Exodus 16. Aantal platen 24

     Manna en water in de woestijn   Bijbel: Exodus 15:22 – 17:7. Aantal platen 32

     De strijd met de Amelekieten   Bijbel: Exodus 17:18-16. Aantal platen 14

    De wetgeving op Sinaï    Bijbel: Exodus 19 & 20. Aantal platen 20

     Mozes op de Sinaï   Bijbel: Exodus 19 – 24. Aantal platen 32

     Mozes en de 10 geboden   Bijbel: Exodus 19 – 20, 32, 34. Aantal platen 43

     De 10 geboden   Bijbel: Exodus 20. Aantal platen 18

     De tabernakel   Bijbel: Exodus 25 – 40. Aantal platen 34

     Het gouden kalf    Bijbel: Exodus 32. Aantal platen 27

     Het gouden kalf   Bijbel: Exodus 32. Aantal platen 23

    Twaalf verspieders   Bijbel: Numeri 13 en 14. Aantal platen 24

     Twaalf verspieders   Bijbel: Numeri 13:1-14:45. Aantal platen 21

     Korach, Dathan, Abiram, de staf van Aäron Numeri 16 en 17, Aantal 21

     Mozes is ongehoorzaam, water uit de rots   Numeri 20. Aantal platen 19

     Slangen in de woestijn   Bijbel: Numeri 21:4-9. Aantal platen 16

     De koperen slang   Bijbel: Numeri 13:26 – 14:45, 20:1 – 21:8. Aantal platen 29

Jozua

     Mozes sterft, Jozua volgt op   Bijbel: Deut 31-34, Jozua 1:1-9. Aantal platen 20   

    Rachab en de verspieders   Bijbel: Jozua 2:1-24. Aantal platen 20

     Rachab en de verspieders   Bijbel: Jozua 2:1-24. Aantal platen 20

     Door de Jordaan   Bijbel: Jozua 3:1 – 4:24. Aantal platen 9

     Jozua en Jericho   Bijbel: Jozua 6:1-27. Aantal platen 15

     Achan   Bijbel: Jozua 7:1-26. Aantal platen 15

     Jozua en Ai   Bijbel: Jozua 8:1-35. Aantal platen 14

     De list van de Gibeonieten   Bijbel: Jozua 9:1-27. Aantal platen 12

     Zon sta stil   Bijbel: Jozua 10:1-43. Aantal platen 15

Richteren

     Debora en Barak   Bijbel: Richteren 4-5. Aantal platen 19

     Richters, God roept Gideon   Bijbel: Richteren 6:1-40. Aantal platen 18

     Richters, Gideon   Bijbel: Richteren 6 en 7. Aantal platen 27

     Richters, Gideon en de Midianieten   Bijbel: Richteren 7:1-25. Aantal platen 11

     Richters, Simson en het raadsel   Bijbel: Richteren 13:1-14:20. Aantal platen 20

     Richters, het leven van Simson   Bijbel: Richteren 13 – 16 Aantal platen 43

     Richters, Simson en de Filistijnen   Bijbel: Richteren 15:1-20. Aantal platen 13

     Richters, Simson en Delila   Bijbel: Richteren 16:4-31. Aantal platen 16

     Ruth en Orpa   Bijbel: Ruth 1. Aantal platen 13

     Ruth op het korenveld   Bijbel: Ruth 2. Aantal platen 11

     Ruth trouwt met Boaz   Bijbel: Ruth 3 en 4. Aantal platen 11

     Samuël geboren   Bijbel: I Samuel 1:1-28. Aantal platen 13

     Samuël, spreek Heere…   Bijbel: I Samuel 3. Aantal platen 27

     God spreekt tot Samuël versie 2   Bijbel: I Samuel 2:1-4:22. Aantal 20

     Samuël zalft Saul tot koning   Bijbel: I Samuel 8:1-10:27. Aantal platen 18

     Saul wordt koning   Bijbel: I Samuel 10. Aantal platen 17

     Samuël spreekt tegen het volk   Bijbel: I Samuel 12. Aantal platen 22

     God geeft de overwinning   Bijbel: I Samuel 13 en 14. Aantal platen 25

     Saul en de Amelekieten   Bijbel: I Samuel 15:1-35. Aantal platen 15

David

     David de schaapherder   Bijbel: I Samuel 17:34-37. Aantal platen 21

     Samuël zalft David tot koning   Bijbel: I Samuel 16:1-23. Aantal platen 14

     David en Goliath   Bijbel: I Samuel 17:1-58. Aantal platen 20

     David en Jonathan   Bijbel: I Samuel 18:1-20:42. Aantal platen 24

     David spaart  Saul   Bijbel: I Samuel 22:1-2, 23:1 – 24:22. Aantal platen 16

     Laatste dagen van  Saul   Bijbel: 1 Samuel 28:31, 2 Samuel 1:1-2:7. Aantal platen 16

    Ziklag verwoest door de Amelekieten  Bijbel: 1 Samuel 30:1-25. Aantal platen 25

     De ark naar Jeruzalem   Bijbel: II Sam. 5:1 – 6:23, I Kron. 11, 13, 15. Aantal platen 18

     David en Mefiboseth   Bijbel: II Samuel 9:1-13. Aantal platen 6

     David en de Amonieten   Bijbel: II Samuel 10:1-19. Aantal platen 14

     David en Bathseba   Bijbel: II Samuel 11:1-12:25. Aantal platen 19

     David en Absalom   Bijbel: II Samuel 15:1 – 18:33. Aantal platen 24

Salomo en andere koningen

     Salomo tot koning gezalfd   Bijbel: I Kon. 1-2.  Aantal platen 14

     De wijsheid van Salomo   Bijbel: I Kon. 3, 1 Kron. 1.  Aantal platen 13

    Salomo bouwt een tempel   Bijbel: I Kon. 5-7, 2 Kron. 2-5.  Aantal platen 17

    De inwijding van de tempel   Bijbel: I Kon. 8-9, 2 Kron. 5-7.  Aantal platen 17

     Salomo bouwt de tempel   Bijbel: I Kon. 5-9, 2 Kron. 2-7.  Aantal platen 16

     Jerobeam en Rehabeam   Bijbel: I Kon. 11-12, 2 Kron. 9:29-11:4.  Aant. platen 24  

     Koning Asa   Bijbel: I Kon. 15:9-15, 2 Kron. 914:1-15:19.  Aant. platen 21

     Koning Asa 2   Bijbel: I Kon15:16-24, 2 Kron. 16:1-13.  Aant. platen 14  

Elia & Elisa en overige koningen

     Elia en de raven   Bijbel: I Kon. 17:1-9 . Aantal platen 15

     Elia en de weduwe  Bijbel: I Kon. 17:7-18:1 . Aantal platen 21

     Elia en de weduwe   Bijbel: I Kon. 17:7-18:1 . Aantal platen 13  

     Elia en de Baälpriesters  Bijbel: I Kon. 18:1-40 . Aantal platen 30

     Elia op de Karmel   Bijbel: I Kon. 18:1-40 . Aantal platen 19  

     Elia en de Baälpriesters   Bijbel: I Kon. 16:29 – 17:1, 18:1-46. Aantal platen 45

     Elia bidt om regen   Bijbel: I Kon. 18:41-46. Aantal platen 19  

     Elia zalft Elisa   Bijbel: I Kon. 19:16, 19-21. Aantal platen 7

     De wijngaard van Naboth   Bijbel: I Kon. 21:1-29. Aantal platen 15

      Koning Josafath, terug naar Gods wet  Bijbel: I Kon 22:41-47, II Kron 17:1-19. 12

     Koning Josafath, advies v. valse profeten  Bijbel: I Kon 22:1-40, II Kron 18:1-34.  29  

     Koning Josafath vraagt God om hulp  Bijbel: II Kron 20:1-37. Aantal platen 21 

     Koning Ahazia, vuur uit de hemel   Bijbel: II Kon. 1:1-18. Aantal platen 14 

     Elia naar de hemel   Bijbel: II Kon. 2:1-17. Aantal platen 13 

     Elisa, zout en twee beren     Bijbel: II Kon. 2:19-24. Aantal platen 14 

     Elisa en de olie van de weduwe     Bijbel: II Kon. 4:1-7. Aantal platen 20 

     Elisa, een jongen wordt levend    Bijbel: II Kon. 4:8-37. Aantal platen 16  

    Naäman wast zich in de Jordaan    Bijbel: II Kon. 5:1-27. Aantal platen 23   

     Naäman    Bijbel: II Kon. 5:1-27. Aantal platen 16 

     Eliza en de Syriërs    Bijbel: II Kon. 6:8-23. Aantal platen 23 

     Eliza en de Syriërs    Bijbel: II Kon. 6:8-23. Aantal platen 9  

     Koning Achaz    Bijbel: II Kron. 6:28:1-14. Aantal platen 22 

     Koning Abia    Bijbel: II Kron. 13:1-22. Aantal platen 20 

     Hizkia deel 1   Bijbel: II Kon. 18-19, 2 Kron. 29-32:23, Jes. 36 en 37.  Aant. platen 21

     Hizkia wordt beter    Bijbel: Jesaja 38. Aantal platen 23

     Koning Manasse    Bijbel: II Kon. 21:1-18, II Kron. 33:1-20. Aantal platen 22

     Koning Manasse, koning Amon, Koning Josia   Bijbel: 2 Kron. 33-34:15. Aantal: 26 

     Koning Josia leest voor uit het wetboek   Bijbel: 2 Kron. 34:16-33. Aantal: 25

     Koning Josia viert het Pascha met het volk   Bijbel: 2 Kron. 35:1-19. Aantal: 17

     Koning Josia    Bijbel: II Kon. 21:19-23, II Kron. 33:21 – 35:27. Aantal platen 30

Ezra

     Herbouw van de tempel    Bijbel: Ezra 1-3. Aantal platen 16

     Herbouw van de tempel    Bijbel: Ezra 4-6. Aantal platen 12 

     Ezra gaat terug naar Jeruzalem    Bijbel: Ezra 7-10. Aantal platen 19 

Nehemia

     Nehemia     Bijbel: Nehemia. Aantal platen 9

     Nehemia bouwt de muren op    Bijbel: Nehemia 1-2.  Aantal platen 15

     Nehemia en de Samaritanen    Bijbel: Nehemia 3-6.  Aantal platen 22

Esther

     Esther wordt koningin   Bijbel: Esther 1-2. Aantal platen: 16

     Esther wordt koningin    Bijbel: Esther 1-3. Aantal platen 21

     Haman bedenkt een plan   Bijbel: Esther 3 en 4. Aantal platen: 24

     Esther, het hele verhaal   Bijbelboek Esther. Aantal platen 47

     Haman en Mordechai   Bijbel: Esther 5 en 6. Aantal platen: 31

     Esther gaat naar de koning    Bijbel: Esther 4-6. Aantal platen 21

     Esther en haar volk gespaard   Bijbel: Esther 7-9. Aantal platen: 26

     Esthers volk gespaard    Bijbel: Esther 7-9. Aantal platen 16

Job

     Job    Bijbel: Job. Aantal platen 22

Ezechiël

     Ezechiëls roeping en visioen    Bijbel: Ezechiël 1:1 – 3:27. Aantal platen 23

     Ezechiël en de dorre doodsbeenderen    Bijbel: Ezechiël 37:1-14. Aantal platen 11

Daniël

     Daniël en zijn vrienden uitgekozen    Bijbel: Daniël 1:1-21. Aantal platen 11

     De droom van koning Nebukadnezar     Bijbel: Daniël 2:1-49. Aantal platen 34

     Daniël legt de droom van de koning uit    Bijbel: Daniël 2:1-49. Aantal platen 11

     Drie vrienden in de oven    Bijbel: Daniël 3. Aantal platen 15 

     Drie vrienden in de oven 2    Bijbel: Daniël 3. Aantal platen 46 

     Drie vrienden in de oven 3    Bijbel: Daniël 3. Aantal platen 12 

     Nebukadnezar eet gras als een koe    Bijbel: Daniël 4:1-37. Aantal platen 21

     De Hand op de muur    Bijbel: Daniël 5:1-31. Aantal platen 20

     De Hand op de muur    Bijbel: Daniël 5:1-31. Aantal platen 14

     Daniël in de leeuwenkuil    Bijbel: Daniël 6:1-28. Aantal platen 14

Hoséa

     Hoséa en Gomer    Bijbel: Hoséa 1-3. Aantal platen 14

Jona

     Jona op de vlucht   Bijbel: Jona 1 en 2. Aantal platen 45

     Jona bij Ninevé    Bijbel: Jona 3 en 4. Aantal platen 34

     Jona    Bijbel: Jona 1-3. Aantal platen 34

Jesaja

     Jesaja en de gloeiende kool    Bijbel: Jesaja 6. Aantal platen 21

     Hizkia wordt beter    Bijbel: Jesaja 38. Aantal platen 23

Jeremia

     Jeremia, Baruch en Jojakim    Bijbel: 2 Kon. 23:28-24:20, Jer. 36:1-32. Aantal  27

     Jeremia gered uit de put    Bijbel: 2 Kon. 25:1-30, Jer. 38:1-40:6. Aantal  17