Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters

Integratiematrix Bloom & Gardner

Werk je in de klas aan de hand van thema’s en ben je op zoek naar passende activiteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?
Dan heb je aan één document voldoende om extra activiteiten bij je thema te vinden voor deze kleuters.
Dat is de integratiematrix van Bloom & Gardner gemaakt door Barbera Planken. Barbera is zelf leerkracht van een plusklas en ontwierp de integratiematrix voor kleuters tijdens haar opleiding. Als je de integratiematrix voor je hebt en je denkt aan je thema, dan borrelen er allerlei activiteiten naar boven.
Hieronder kun je het document downloaden en afdrukken op minimaal A3 formaat.

Uitleg van de integratiematrix 

Aan de linkerkant van de matrix zie je in verschillende kleuren en picto’s de leervoorkeuren (intelligenties) die kinderen hebben.
Volgens Howard Gardner beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Gardner onderscheidt hierbij acht intelligentiegebieden. De meeste mensen zijn geneigd om drie hiervan het meest in te zetten.
Mindmap Meervoudige Intelligentie (Gardner)
Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent.Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. Dit kan bijvoorbeeld door hen te leren over de verschillende intelligentiegebieden van Gardner.
Aan de bovenkant van de matrix zie je de 6 niveau’s van Bloom. Hoe verder het niveau naar rechts staat, hoe meer het niveau geschikt is voor pluskids.
Het gaat van een laag denkniveau links, naar een hoog denkniveau rechts. Analyseren, evalueren en creëren zijn bij uitstek vaardigheden voor pluskids.

Pluskidsplanner

Hier kun je een Planner downloaden om per thema activiteiten in te plannen voor de Pluskids.

Voorbeeld Pluskidsplanner

Thema ‘de koe’

Wil je een voorbeeld van een ingevulde planner, download dan deze planner bij het thema ‘de koe’. Je hoeft natuurlijk niet in alle vakjes wat te bedenken! De komende tijd zullen er bij de thema’s op kleuteridee.nl planners verschijnen.
Klik hier om naar een ingevulde integratiematrix te gaan bij het thema ‘post& pakket’ of de planner bij thema 'winter'.