Digibord taal

(advertentie)

Letterherkenning

Waar zie je de goede letter?

Zoek dezelfde letters  &  Letter mozaïek inkleuren

b of d? & Filmpje van alle letters  

Zoek de letter ei

Waar hoor je de letter?

Woordbeeld herkennen

Speel dit spel op digibord of computer. Je kunt het full screen spelen.

Analyse en synthese

Plak het woord & Spel het woord

Waar hoor je de  letter t   &  Plak het woord

Lezen

Maak een woordenlijst voor (hoog)begaafde kleuters  &  Woorden lezen, plaatje zoeken

Lees de zin en controleer of je het goed hebt gelezen

Eerste letter

Welke letter hoor je vooraan?  

   Woorden die beginnen met m, r, v, s of p  &  woorden die beginnen met s, k, w of r

     

Middelste letter

Welke letter hoor je in het midden?  &  Waar hoor je een m-r-v-i-s-aa-p-e ?

Klinkerspel

Laatste letter

Welke letter hoor je achteraan?

Woordherkenning

Welk woord hoort erbij 1 m-r-v-s-p , taal voor kleuters  &   i-e-aa

Welk woord hoort erbij  m-r-v-i-s-aa-p-e , taal voor kleuters  &  Welk woord hoort bij het plaatje?

Welk woord hoort bij het plaatje (2)?  &  Letterspel

Rijmen

Rijmspel

Woordenschat

Welk plaatje hoort bij het woord?

Taal 

Taal groep 2 & Letterspel & Taalfilmpjes

Boekoriëntatie

Wat is de titel, het kaft, de rug? Hoe sorteer je boeken. Twee duidelijke video's.