Links naar handige websites

Hieronder vind je een aantal handige websites voor leerkrachten van groep 1 en 2

http://www.digibordonderbouw.nl

Juf Gertrude, leerkracht van groep 1 en 2 heeft heeft prachtige digibordlessen gemaakt. Er zijn lessen bij heel veel thema’s. De lessen bevatten leerzame oefeningen bij taal- en rekendoelen.

http://www.kleuterportaal.nl

Toegankelijk educatief tablet en digibord lesmateriaal voor het basisonderwijs.  Je kunt met behulp van dit portaal op eenvoudige en verantwoorde wijze een didactische meerwaarde creëren in je eigen klas. De verzamelde online gereedschappen voldoen aan de volgende eisen:
*  De gereedschappen, lessen, media en websites zijn methode onafhankelijk.
*  Ze zijn van goede kwaliteit.
*  De gereedschappen, lessen, media en websites zijn eenvoudig in de les te integreren.

http://www.jufjannie.nl/apps/

Een handige site als je in de klas werkt met een tablet. Juf Jannie heeft reviews geschreven voor leerzame apps die je in je klas kunt aanbieden.

http://www.hervormdezondagsscholen.nl/materialen/extra-werkjes-en-materiaal-downloaden

Op deze website van de Hervormde zondagscholenbond kun je  verhalen, programma’s voor feestdagen, werkjes, enz. downloaden.

http://www.kralenplank.paboforum.nl/

Op deze website kunnen de kinderen online onbeperkt leuke kralenplankfiguren maken. Maar ook als juf kun je voorbeelden maken bij je thema.

www.fi.uu.nl

Rekenwebspelletjes staan op de site van het Freudenthal Instituut. Voor iedere groep in van de basisschool zijn er veel online rekenspellen. Ook voor groep 1 en groep 2.

http://www.sparklebox.co.uk/

Een enorme website vol met gratis downloads voor het onderwijs. Getallenlijnen, kleikaarten, materialen bij thema’s, materialen bij gym, enz. enz. Veel materialen met tekst zijn er ook in het Nederlands.

http://www.computermeester.be/

Heel veel online educatieve spellen voor kleuters.