Download van Dropbox

Nederlands

Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
De meeste bestanden van Kleuteridee zijn gratis te downloaden. Dit gaat via Dropbox.
Als je op een bestand klikt om te downloaden, lijkt het alsof je een Dropbox account nodig hebt. Dit is echter niet zo!
Na het klikken op het bestand kom je bij het volgende scherm:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Rechtsboven zie je het woord download. Soms zit de download optie onder de drie stipjes ernaast. Als je daarop drukt verschijnt het volgende scherm:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Klik dan op het onderste balkje: No thanks, continue to download. Dan wordt het bestand zonder account gedownload!
Als je nog vragen hebt, stel ze op de website bij reacties.

English

Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Most files from this website are free to download. You can download the files from Dropbox.
When you click to download a file, it looks like you need a Dropbox account. But this is not true!
After clicking on the file you get to the following screen:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Top right you see the word ‘download’. Sometimes the download option is available by the three dots next. If you tap on ‘download’ the following screen appears:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Then click on the bottom bar: No thanks, continued to download. The file is downloaded without account!
If you have any questions, ask them on the website at reacties.

Deutsch

Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Die meisten Dateien von Kleuteridee.nl sind kostenlos zum Download bereit. Dies wird durch Dropbox getan.
Wenn Sie auf eine Datei herunterzuladen, es scheint, dass Sie ein Dropbox-Konto haben muss. Dies ist jedoch nicht so!
Nach einem Klick auf die Datei erhalten Sie auf den folgenden Bildschirm:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Rechts oben sehen Sie das Wort herunterladen. Manchmal ist der Download-Option unter den drei Punkten daneben. Drücken Sie auf ‘downloaden’ und eine folgende Bildschirm erscheint:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Klicken Sie dann auf der unteren Leiste: Nein, danke, zum Download fortgesetzt. Die Datei wird ohne Konto heruntergeladen!
Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie sie auf der Website reacties.

Français

Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
La plupart des idées fichiers de Kleuteridee.nl sont à télécharger gratuitement. Cela se fait par Dropbox.
Lorsque vous cliquez pour télécharger un fichier, il semble que vous avez besoin d’un compte Dropbox. Toutefois, cela est non!
Après avoir cliqué sur le fichier que vous arrivez à l’écran suivant:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
En haut à droite vous voyez le mot téléchargement. Parfois, l’option de téléchargement parmi les trois points à côté de lui. Si vous tapez sur l’écran suivant:
Gratis bestanden downloaden van kleuteridee met Dropbox.
Ensuite, cliquez sur la barre inférieure: Non merci, continué à télécharger. Le fichier est téléchargé sans compte!
Si vous avez des questions, posez-les sur le site Web reacties.