Education Clips

Je kunt de afbeeldingen uit deze pakketten gebruiken voor persoonlijke en non-profit doeleinden. Ook is het gebruik van de afbeeldingen in digitale bundels of e-boeken die je wilt verkopen toegestaan. In de bundel of het e-book moet worden vermeld dat de afbeeldingen van Education Clips zijn.
Wil je afbeeldingen gebruiken om af te drukken op materialen voor de verkoop, dan is een andere licentie nodig.
Het is niet toegestaan om de afbeeldingen als clipart via het web of via bestandsdragers opnieuw te verspreiden of te delen. De afbeeldingen zullen altijd voorzien moeten zijn van tekst en als geheel in een PDF moeten worden aangeboden.
De afbeeldingen mogen alleen worden aangeschaft door personen en niet door organisaties, bedrijven of platforms. Alleen de koper heeft rechten om de afbeeldingen te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur.

Thema boerderij

Thema vissen/diepzee

Thema insecten