Observatiemethode

(advertentie)


Sinds de invoering van het Handelings Gericht Werken (HGW) zuchten veel kleuterleerkrachten onder de administratieve lasten van groepsplannen, individuele plannen, observaties en administratie. Het prachtige observatiesysteem KIJK heeft wel 17 ontwikkelingslijnen met daarnaast de basiskenmerken, betrokkenheid en tal van andere aspecten en formulieren die je in kunt vullen. Je observeert heel veel gebieden waarop bijna alle kinderen gewoon goed scoren. Ondertussen loopt de leerkracht steeds meer achter de wagen, terwijl ze juist de kar moet trekken en voor de kinderen uit moet lopen.

Ontwikkelings-en leerlijnen 0-7 jaar

Persoonlijk wil ik de kleuter graag goed begeleiden in zijn ontwikkeling, maar zoek ik steeds naar zo min mogelijk administratieve lasten voor de leerkrachten. Met het observatie- en planningsinstrument dat Driestar educatief en ParnasSys binnen het veelgebruikte leerlingvolgsysteem aanbieden aan scholen, zijn deze twee aspecten goed te combineren! Het observatiesysteem heeft slechts acht leerlijnen. De lijnen horen bij de leergebieden rekenen, taal, motoriek en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen die de kinderen moeten behalen. Deze doelen met afvinklijst voor de leerlingen past gewoon op één A4-tje, ideaal!

Het volgende halfjaar heb je nieuwe doelen. De lessen tijdens dat half jaar worden afgestemd op de doelen die behaald moeten worden. Zo ben je direct heel doelgericht bezig en ook erg overzichtelijk! Dit observatiesysteem is heel eenvoudig over te dragen aan invalleerkrachten. Dit observatiesysteem is al op verschillende scholen goedgekeurd door de inspectie.

Geen groepsplan!

De inspectie vraagt van ons dat we aantoonbaar planmatig werken. Natuurlijk doe je dat als kleuterleerkracht! Een groepsplan is echter niet verplicht! Een goed ingevulde themaplanner is jouw groepsplan. In die themaplanner zet je de doelen voor dit half jaar en je plant bij je doelen activiteiten. Hieronder zie je een voorbeeld. Klik op de afbeelding voor een groot document. Hier kun je een leeg format downloaden.

Voor hen die dat willen is het ook mogelijk om een groepswerkplan uit ParnasSys te printen. Klik hier voor een voorbeeld.

Leerlingen met een achterstand

In iedere groep zit wel een leerling waar zorgen zijn. Soms omdat een kind een ontwikkelingsachterstand heeft, soms omdat er iets met het kind aan de hand is. Voor deze leerlingen kun je gewoon een aantal doelen uit het vorige halfjaar gebruiken. Ook is het mogelijk om extra doelen open te zetten in ParnasSys om zo meer van het kind te weten te komen.

Leerlingen & ontwikkelingsvoorsprong

Voor kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn en de doelen al behaald hebben, kun je doelen nemen van het volgende halfjaar. In groep 2 heb je bijvoorbeeld de doelen 2a voor het eerste halfjaar, de doelen 2b voor het tweede halfjaar en de doelen 2c voor leerlingen die alle doelen van 2b al behaald hebben.

Registreren van behaalde doelen 

Hieronder zie je een voorbeeld van de doelen op invullijst voor het eerste halfjaar van groep 2. Op een kartonnen klembord is het erg handig invullen. Klik op de afbeelding voor een groot formaat.

De definitieve registratie vindt plaats in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Je kunt hier natuurlijk ook direct in registreren. Dit is zeker makkelijk als je een tablet in de klas ter beschikking hebt. Je kunt op ieder gewenst moment behaalde doelen aanvinken in ParnasSys. De eerste observatie van het schooljaar moet eind januari afgerond zijn, de tweede observatie in juni. Als de doelen zijn afgevinkt in ParnasSys is direct te zien welk kind er achter en welk kind er voor loopt in zijn ontwikkeling.

Groen is behaald, blauw loopt voor, oranje had behaald moeten zijn en geel zijn de doelen voor de toekomst. Het aanvinken op de computer gaat erg eenvoudig. Je kunt ook een uitdraai maken van jouw hele groep met de score van bijv. tellen en getalbegrip.  Klik hier voor een voorbeeld.

Schoolspecifiek make’

Het is makkelijk als je standaard enkele materialen bij je doelen hebt. Het is mogelijk in ParnasSys digitale materialen op te slaan bij je doel. Je kunt denken aan bepaalde websites, digitale lessen of werkbladen. Als je op school met het programma van Bas werkt, kun je kiezen dat de materialen automatisch bij de doelen komen te staan in je materialenbank. Als je bepaalde doelen hebt op school die je erg belangrijk vindt voor jouw kinderen, kun je zelf die doelen invoegen in de leerlijnen, zo wordt het echt schoolspecifiek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sinds kort zijn er ook leerlijnen met sociaal-emotionele doelen beschikbaar. De leerlijnen zijn geordend volgens de zeven ZIEN!begrippen (Betrokkenheid, Welbevinden, Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen), daarnaast is er een zevende leerlijn: ‘taakgerichtheid en zelfstandigheid. Als school kun je ook je eigen leerlijn met sociaal-emotionele doelen samenstellen en in het systeem in ParnasSys inbrengen. Het pakket Leerlijnen Jonge Kind is ook goed samen met het pedagogische expertsysteem ZIEN te gebruiken! (voor meer informatie zie www.zienvooronderwijs.nl).  

Meer informatie

Het overstappen naar de ‘Ontwikkelings-en leerlijnen 0-7 jaar’ maakt weer tijd vrij om echt met de kinderen aan de slag te gaan. Om je tijd in te zetten voor hun ontwikkeling! Waar wacht je nog op? Voor verdere informatie en contactadres:

Voor een presentatie over de ‘Leerlijnen Jonge Kind’ klik hier!
Voor meer informatie kun je naar de website van Driestar Educatief gaan. Klik dan hier.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met H. (Hetty) Berkhout , onderwijsadviseur van Driestar educatief, telefoon 0182-760430. Op de website van Driestar Educatief kun je haar ook mailen.